Dni opieki nad dzieckiem w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 23-10-2017 r.

Zatrudnienie w dwóch lub więcej placówkach na podstawie odrębnych umów o pracę rodzi wątpliwości dotyczące możliwości korzystania z dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Czy nauczyciel może korzystać z prawa do opieki w każdej placówce, czy uprawnienie ogranicza się do podstawowego miejsca pracy?

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni lub 16 godzin z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Prawo do dni opieki w każdym z przedszkoli…

Przepisy nie ograniczają prawa do dni opieki nad dzieckiem do podstawowego miejsca zatrudnienia. W związku z tym nauczyciel zatrudniony równocześnie w kilku szkołach ma prawo do tego zwolnienia od pracy w każdej z placówek. Nietrudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której nauczyciel tego samego dnia jest zobowiązany do pracy w dwóch przedszkolach i gdyby zwolnienie od pracy przysługiwało tylko w jednym z nich – w drugim musiałby w tym czasie świadczyć pracę, co mijałoby się z celem zwolnienia od pracy, gdyż faktycznie wolne pracownik miałby tylko przez część dnia.

Nauczyciel jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 zarówno w podstawowym, jak i dodatkowym miejscu pracy.

… w wymiarze adekwatnym do wymiaru zatrudnienia

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Jeżeli nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zdecyduje się korzystać z tego zwolnienia w dniach, jak dotychczas, będą przysługiwały mu dwa dni zwolnienia od pracy, bez względu na liczbę godzin do przepracowania w danym dniu.

 1. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu będzie miał prawo do dwóch dni albo ośmiu godzin zwolnienia od pracy.
 2. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 1/3 etatu będzie miał prawo do dwóch dni lub (16 godzin x 1/3) sześciu godzin zwolnienia od pracy.
 3. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 16/26 będzie miał prawo do dwóch dni lub (16 x 16/25) 11 godzin zwolnienia od pracy.

Jeżeli pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wybiera korzystanie ze zwolnienia na dziecko w dniach pracy – przysługują mu dwa dni zwolnienia od pracy, bez względu na to, ile godzin ma danego dnia do przepracowania. Przeliczenie wymiaru zwolnienia na godziny dotyczy tylko sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze złożył wniosek o wykorzystywanie dni opieki w godzinach.

Dwa ograniczenia w prawie do zwolnienia

Prawo do zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy jest ograniczone jedynie na dwa sposoby:

 • tylko jeden z rodziców może wykorzystać to uprawnienie w pełnym wymiarze (w praktyce albo jeden rodzic korzysta z dwóch dni opieki, albo rodzice dzielą się tym uprawnieniem po jednym dniu każdy),
 • w roku kalendarzowym, w którym nauczyciel zmienia miejsce pracy może okazać się, że u nowego pracodawcy nie będzie miał prawa do tego zwolnienia od pracy, jeżeli wykorzysta dwa dni opieki w poprzednim miejscu zatrudnienia (informacja na ten temat powinna być zawarta w świadectwie pracy). Jeżeli u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym nauczyciel wykorzystał jeden dzień zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy – u kolejnego pracodawcy będzie miał prawo tylko do jednego dnia wolnego w danym roku.

Zatrudniając nauczyciela w trakcie roku kalendarzowego, należy sprawdzić w świadectwie (świadectwach) pracy dotyczącym zatrudnienia w danym roku, czy pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, a jeśli tak, to w jakim wymiarze.

ZASTOSUJ!

Opisane reguły dotyczące udzielania dni lub godzin opieki nad dzieckiem do lat 14 dotyczą także zatrudnionych w przedszkolu pracowników niepedagogicznych.

Ania Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40726 )
Array ( [docId] => 40726 )

Array ( [docId] => 40726 )