Dni opieki nad dzieckiem w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 23-10-2017 r.

Zatrudnienie w dwóch lub więcej placówkach na podstawie odrębnych umów o pracę rodzi wątpliwości dotyczące możliwości korzystania z dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Czy nauczyciel może korzystać z prawa do opieki w każdej placówce, czy uprawnienie ogranicza się do podstawowego miejsca pracy?

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni lub 16 godzin z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Prawo do dni opieki w każdym z przedszkoli…

Przepisy nie ograniczają prawa do dni opieki nad dzieckiem do podstawowego miejsca zatrudnienia. W związku z tym nauczyciel zatrudniony równocześnie w kilku szkołach ma prawo do tego zwolnienia od pracy w każdej z placówek. Nietrudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której nauczyciel tego samego dnia jest zobowiązany do pracy w dwóch przedszkolach i gdyby zwolnienie od pracy przysługiwało tylko w jednym z nich – w drugim musiałby w tym czasie świadczyć pracę, co mijałoby się z celem zwolnienia od pracy, gdyż faktycznie wolne pracownik miałby tylko przez część dnia.

Nauczyciel jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 zarówno w podstawowym, jak i dodatkowym miejscu pracy.

… w wymiarze adekwatnym do wymiaru zatrudnienia

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Jeżeli nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zdecyduje się korzystać z tego zwolnienia w dniach, jak dotychczas, będą przysługiwały mu dwa dni zwolnienia od pracy, bez względu na liczbę godzin do przepracowania w danym dniu.

Jeżeli pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wybiera korzystanie ze zwolnienia na dziecko w dniach pracy – przysługują mu dwa dni zwolnienia od pracy, bez względu na to, ile godzin ma danego dnia do przepracowania. Przeliczenie wymiaru zwolnienia na godziny dotyczy tylko sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze złożył wniosek o wykorzystywanie dni opieki w godzinach.

Dwa ograniczenia w prawie do zwolnienia

Prawo do zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy jest ograniczone jedynie na dwa sposoby:

Zatrudniając nauczyciela w trakcie roku kalendarzowego, należy sprawdzić w świadectwie (świadectwach) pracy dotyczącym zatrudnienia w danym roku, czy pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, a jeśli tak, to w jakim wymiarze.

ZASTOSUJ!

Opisane reguły dotyczące udzielania dni lub godzin opieki nad dzieckiem do lat 14 dotyczą także zatrudnionych w przedszkolu pracowników niepedagogicznych.

Ania Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40726 )
Array ( [docId] => 40726 )

Array ( [docId] => 40726 )