Ekwiwalent za urlop nauczyciela w szkole feryjnej

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 19-06-2012 r.

Z końcem czerwca wielu nauczycieli zatrudnionych na czas określony zakończy pracę w szkole. Dyrektor szkoły jest zobowiązany rozliczyć się z nauczycielem z niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do którego nauczyciel nabył prawo.

Ustalenie wymiaru urlopu nauczyciela

Nauczyciel zatrudniony przez co najmniej 10 miesięcy w szkole ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania. Gdy okres zatrudnienia był krótszy niż 10 miesięcy, nauczyciel ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela).

Przykład 1

Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. ma prawo do 56 dni urlopu wypoczynkowego.

Przykład 2

Nauczyciel zatrudniony od 1 stycznia do 30 czerwca ma prawo do (5,6 dnia x 6 miesięcy) 34 dni urlopu.

Ustalenie dni urlopu wykorzystanych przez nauczyciela

Aby ustalić za ile dni wypłacić nauczycielowi ekwiwalent, należy sprawdzić ile dni urlopu nauczyciel wykorzystał przed rozwiązaniem stosunku pracy (art. 66 ust. 2 KN).

Przykład 1

Nauczyciel mający prawo do 56 dni urlopu w trakcie zatrudnienia korzystał z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych. Zatem należy wypłacić mu ekwiwalent za (56 – 14) 42 dni niewykorzystanego urlopu.

 

Przykład 2

Nauczyciel zatrudniony od 1 stycznia do 30 czerwca, mający prawo do 34 dni urlopu, w okresie ferii zimowych przebywał tydzień na zwolnieniu lekarskim. Oznacza to, że wykorzystał tylko 7 dni urlopu w trakcie trwania zatrudnienia. W konsekwencji otrzyma ekwiwalent za (34 – 7) 27 dni urlopu wypoczynkowego.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30555 )
Array ( [docId] => 30555 )