Jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli w 2012 r.

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 15-06-2012 r.

Do 31 sierpnia nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe za 2012 r. W tym roku nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze i krócej niż przez rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia.

Świadczenie urlopowe dla wszystkich nauczycieli

Świadczenie wypłacane jest wszystkim nauczycielom pozostającym w stosunku pracy ze szkołą bez względu na:

  • rodzaj umowy (zastępstwo, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, akt mianowania. Uwaga! świadczenie to nie przysługuje nauczycielom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych!);
  • okres zatrudnienia (świadczenie urlopowe w 2012 r. otrzyma każdy nauczyciel zatrudniony w roku szkolnym 2011/2012);
  • fakt korzystania na przykład z urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, przebywania w stanie nieczynnym.

Wysokość świadczenia – proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia

Wysokość świadczenia urlopowego jest proporcjonalna do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Przykłady z praktyki

Nauczyciel pracował cały rok w szkole, jednakże na 1/2 etatu. Otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 546,97 zł (1.093,93 × 1/2 etatu).

Nauczyciel był zatrudniony od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r. na zastępstwo na pół etatu. Świadczenie należy obliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku szkolnym oraz wymiaru czasu pracy:

  • 1.093,93 × 1/2 etatu = 546,97 zł,
  • 546,97/12 miesięcy = 45,58 zł,
  • 45,58 × 3 miesiące = 136,74 zł.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30554 )
Array ( [docId] => 30554 )