Korzystanie z urlopu zdrowotnego nie wyklucza możliwości doskonalenia zawodowego

Autor: Wysocka Marta
Data: 24-10-2016 r.

Okolicznością uzasadniającą odwołanie nauczyciela z urlopu zdrowotnego jest wyłącznie kontynuowanie lub podjęcie pracy zarobkowej. Karta Nauczyciela nie przewiduje zakazu studiowania lub korzystania z innych form podnoszenia kwalifikacji w tym czasie – dyrektor nie ma podstaw do odwołania z urlopu.

Urlop dla poratowania zdrowia nie jest tożsamy z ze zwolnieniem lekarskim, podczas którego aktywność nauczyciela wymaga ograniczenia nie tylko w aspekcie zarobkowania, ale także musi być zgodna z zaleceniami lekarskimi. Jeżeli stan zdrowia na to pozwala – nauczyciel w czasie urlopu zdrowotnego może rozpocząć lub kontynuować rozpoczęte już doskonalenie, w tym studia. Dyrektor przedszkola czy szkoły nie kontroluje, jak nauczyciel korzysta z urlopu zdrowotnego, o ile nie dochodzi do naruszenia regulacji zawartych w art. 73 ustawy Karta Nauczyciela.

Zakaz wykonywania pracy zarobkowej a nie kształcenia

Podjęcie lub kontynuowanie pracy zarobkowej jest jedyną okolicznością zobowiązującą dyrektora do odwołania z urlopu zdrowotnego nauczyciela. Dyrektor przedszkola lub szkoły nie będzie ingerował w inne formy aktywności nauczycieli, ponieważ to od nich zależy w jaki sposób wykorzystają czas przeznaczony na regenerację zdrowia. Jeżeli lekarz wyraża zgodę na uczestniczenie nauczyciela w kursach czy studiach podyplomowych i stwierdza, że nie wpłynie to negatywnie na przebieg leczenia, to nie ma powodów, aby rezygnować z podnoszenia kwalifikacji. 

W czasie urlopu można korzystać z dofinansowania

Dofinansowanie wybranej formy doskonalenia nie jest zarobkiem nauczyciela, dlatego nie ma powodów do tego, by – w przypadku rozpoczęcia urlopu zdrowotnego – cofać decyzję. Jeżeli stan zdrowia na to pozwala, nauczyciel może podnosić kwalifikacje w dowolnej formie z wykorzystaniem środków przyznanych na ten cel przez dyrektora.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39636 )
Array ( [docId] => 39636 )

Array ( [docId] => 39636 )