Postępowanie dyscyplinarne nauczyciela na urlopie zdrowotnym

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-07-2015 r.

Procedura dyscyplinarna wobec nauczyciela będzie toczyła się niezależnie od tego, czy przebywa on na urlopie dla poratowania zdrowia czy urlopie wypoczynkowym. Dyrektor szkoły nie może jednak odwołać nauczyciela z urlopu, jeżeli nie stwierdzi się zaistnienia okoliczności wymienionych w Karcie Nauczyciela.

Dyrektor szkoły może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela w każdym czasie – nawet jeżeli aktualnie korzysta on z urlopu dla poratowania zdrowia.  Musi jednak liczyć się z tym, że urlop zdrowotny nauczyciela nie może zostać przerwany, jeżeli nie zaistnieją przesłanki wymienione w Karcie Nauczyciela, a do tych należy wyłącznie podjęcie przez nauczyciela pracy zarobkowej.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli na urlopie zdrowotnym

Karta Nauczyciela wskazuje, że kary dyscyplinarne dla nauczycieli są przewidziane za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w ustawie (art. 75 ust. 1-2 Karta Nauczyciela).

Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia nie wyklucza, że nauczyciel popełni czyn uchybiający godności zawodu, dlatego – jeżeli dojdzie do takiej sytuacji – możliwe jest wniesienie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli (art. 76 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Dyrektor nie zawsze może odwołać nauczyciela z urlopu zdrowotnego

Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia jest możliwe tylko w okolicznościach na które wskazuje Karta Nauczyciela. Zgodnie z regulacjami, dyrektor szkoły przerwie urlop zdrowotny nauczyciela, jeżeli okaże się, że ten wykonuje pracę zarobkową, na co nie pozwala ustawa (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Wszczęcie postępowania przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli nie stanowi okoliczności uprawniającej dyrektora do odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

  • Działalność zarobkowa – zabroniona w trakcie urlopu zdrowotnego
  • Urlop wypoczynkowy nauczyciela bezpośrednio po urlopie zdrowotnym
  • Organ prowadzący może zobowiązać dyrektora do pracy w wakacje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37439 )
Array ( [docId] => 37439 )