Zasady udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 13-05-2012 r.

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają prawo do urlopu wychowawczego w szkole w wymiarze takim samym, jak inni pracownicy szkoły. Jednakże zasady udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom różnią się od ogólnych zasad przewidzianych w Kodeksie pracy. Poznaj zasady ustalania terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela.

Termin rozpoczęcia urlopu wychowawczego

Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego do dyrektora szkoły co najmniej na jeden miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.

Termin zakończenia urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy kończy się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, o ile został on udzielony w wymiarze równym lub przekraczającym miesiąc.

Istnieje jednak wyjątek. Jeżeli nauczyciel w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo – urlop wychowawczy kończy się wraz zakończeniem zajęć szkolnych.

W praktyce, nauczyciel, który rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego po 31 sierpnia, wróci do pracy od 1 września. Nauczyciel, który rozpoczął urlopu wychowawczy przed 31 sierpnia, wróci do pracy z końcem zajęć szkolnych.

 

Możliwość zrezygnowania z urlopu wychowawczego

Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:

  • za zgodą dyrektora szkoły w każdym czasie,
  • po uprzednim zawiadomieniu dyrektora szkoły na co najmniej 3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy. W tej sytuacji nauczyciel wróci do pracy z początkiem roku szkolnego.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30552 )
Array ( [docId] => 30552 )