Brak zawiadomienia o darowiźnie dla członka rodziny

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Najbliższa rodzina może korzystać ze zwolnienia od podatku od darowizn. Jednak nie każdy i nie zawsze może korzystać ze zwolnień od podatku. Czasem podatek zapłaci nawet członek najbliższej rodzinny. Wystarczy, że nie złoży lub złoży po terminie potrzebne zawiadomienie. W takiej sytuacji konieczne staje się właściwe ustalenie podatku.

Opodatkowaniu podlega nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej tzw. kwoty wolne. A zatem po ustaleniu podstawy opodatkowania od tak określonej kwoty, w pierwszej kolejności odejmowana jest ściśle określona kwota, która nie podlega opodatkowaniu. Kwoty te są różne dla każdej z trzech grup podatkowych. Opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad:

  • 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30779 )
Array ( [docId] => 30779 )