Czy sprzedaż za pośrednictwem internetu jest działalnością gospodarczą

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Często dokonujemy sprzedaży rzeczy za pośrednictwem internetu i nie tylko, nie zdając sobie sprawy, iż gdy sprzedaż rzeczy będzie dokonywana często działalność może być zakwalifikowana jako działalność gospodarcza. Co wywołuje określone skutki.

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Decydujące znaczenie jednak będzie miała definicja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z nią pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność gospodarcza to działalność zarobkową:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ww. ustawy.

Jeżeli prowadzona działalność spełnia warunki umożliwiające uznanie jej za działalność gospodarczą, sprzedawca powinien rozpoznawać przychód, ustalać dochód na podstawie prowadzonej dokumentacji podatkowo­księgowej, ewentualnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

 

O konieczności rejestracji działalności gospodarczej wypowiedział się Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 15 grudnia 2005 r., nr 1425/032/415/ /35/05/MJ, w którym czytamy:

"(...) za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy. Obowiązki podatkowe nie zależą od kwoty dochodu, ale od okoliczności jego uzyskiwania. Jeżeli sprzedaż prowadzona jest w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, to nie ma znaczenia, że z powodu sposobu czy rozmiaru prowadzonej działalności zarobkowej koszty stałe przekraczają zyski ze sprzedaży. Stosownie do art. 5a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek należy potraktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. A zatem w sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy świadomie przez Panią wykonywana byłaby w sposób ciągły i zorganizowany (zakup rzeczy do dalszej odsprzedaży) tj. posiadałaby znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w w/w przepisie, to ma Pani obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej i przychody z tego tytułu należy opodatkować wg zasad uregulowanych w przepisach o działalności gospodarczej (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30761 )
Array ( [docId] => 30761 )