Kiedy izba skarbowa może interpretować prawo pracy

Autor: Leszek Skupski
Data: 17-05-2015 r.

Dyrektor izby skarbowej nie może odmówić podatnikowi wydania interpretacji w indywidualnej sprawie, jeżeli z rozstrzygnięciem zagadnienia podatkowego wiąże się wstępna analiza przepisów w zakresie innych dziedzin prawa, w szczególności prawa pracy.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu wydanym 3 kwietnia 2015 r. (II FSK 458/13). Podstawą tego rozstrzygnięcia była sprawa spółki prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Zaskarżyła ona do sądu postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, odmawiającej rozpatrzenia jej wniosku o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego.

 

W 2008 r. spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej SSE. Jednym z określonych przez przepisy warunków prowadzenia działalności na jej terenie było zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy - w przeliczeniu na pełne etaty - minimum 24 pracowników do 31 grudnia 2011 r., a następnie utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 601 pracowników do końca 2016 r.

W związku z przechodzoną modernizacją i reorganizacją zakładu, planowanymi połączeniami w ramach spółki wpływającymi na zatrudnienie oraz redukcją niektórych stanowisk pracy, spółka zwrócił się do izby skarbowej o interpretację i rozstrzygnięcie czterech zagadnień. Sprowadzały się one do tego, czy dokonywane przesunięcia związane z reorganizacją zatrudnienia będą miały wpływ na przyznane jej zwolnienia podatkowe.

Organ podatkowy odmówił wydania interpretacji, bowiem stwierdził, że zagadnienia te nie były kwestiami regulowanymi przepisami prawa podatkowego, lecz przepisami prawa pracy. Istotą podniesionych problemów interpretacyjnych były limity zatrudnienia, bez bezpośredniego przełożenia na określenie zobowiązania podatkowego czy wyliczenie podatku. Fiskus uznał więc, że rozstrzygnięcia w tym zakresie wykraczałoby poza uprawnienia przysługujące mu w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego.

Decyzję izby skarbowej podtrzymał wojewódzki sąd administracyjny. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który uchylił rozstrzygniecie sądu niższej instancji. Sędziowie uznali, że organ wydający interpretację nie może odmówić podatnikowi rozstrzygnięcia w sprawie, w której zainteresowany pyta o przepisy prawa pracy, od których zależy zastosowanie zwolnienia podatkowego.

Źródło:
Leszek Skupski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37389 )
Array ( [docId] => 37389 )

Array ( [docId] => 37389 )