Koncesja na alkohol a koszty

Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do 31 stycznia następnego roku obrotowego pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy.

Z uwagi na fakt, że koncesji na alkohol nie można powiązać z konkretnym przychodem, stanowi on koszt o charakterze pośrednim.

Również organy podatkowe potwierdzają, że przedmiotowe wydatki mają charakter pośredni. Jako przykład można przytoczyć pismo z 14 czerwca 2005 r. nr PSUS/PBOI/423/8/P/05/AS, Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w którym czytamy:

(…) Opłata koncesyjna jest jednorazowym wydatkiem, jaki podatnik musi uiścić w związku z faktem udzielenia mu koncesji przez organ koncesyjny. Należy zauważyć, że opłaty za udzieloną koncesję ściśle związane są z możliwością prowadzenia działalności koncesjonowanej, a tym samym z możliwością uzyskiwania z tego źródła przychodów. Nie można ich jednak powiązać z konkretnym przychodem(…)”.

Koszty pośrednie są potrącane w dacie jego poniesienia, co wynika wprost z art. 15 ust. 4d updop. Jeżeli koszt ten dotyczyłby okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka jego część dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowi koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

W opisywanym przypadku termin faktycznej zapłaty opłat za koncesję nie ma znaczenia. Koszty pośrednie potrąca się w ciężar kosztów podatkowych w dniu ich poniesienia, tj. w dniu, w którym koszt ujęto w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo w dniu, w którym ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

W tym przypadku istotna będzie data oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30774 )
Array ( [docId] => 30774 )