Limit przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Firmy powiązane muszą sporządzać dokumentację zawieranych między sobą transakcji w przypadku gdy łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza wartości określone w ustawie.

Przepisy podatkowe w sposób szczegółowy określają limity kwotowe, których przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji:

  1. w przypadku transakcji towarowych:
  • 100 000 EURO, gdy wartość operacji nie przekroczy 20% kwalifikowanego kapitału zakładowego (akcyjnego) podatnika niebędącego osobą fizyczną obliczonego zgodnie z ustawą o CIT,
  • 50 000 EURO w pozostałych przypadkach.
  1. w przypadku transakcji usługowych:
  • 30 000 EURO w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych,

Przez słowo "transakcja" zgodnie z pismem Ministra Finansów z 21 lutego 2001 r., nr PB4/AK-060-1192-46/01, należy rozumieć:

„(…) umowę lub umowy zawarte z tym samym partnerem lub tymi samymi partnerami, przedmiotem której lub których jest dobro lub dobra, a także usługi, jeżeli objęte są jedną ceną. Oznacza to, że transakcją może być np. umowa nabycia lub sprzedaży jednego dobra, umowa sprzedaży szeregu dóbr lub wykonania szeregu usług, dla których określono łączną cenę, wieloletnia umowa dostawy za określoną cenę danego dobra lub szeregu dóbr bądź usług itp. (…)”.

Należy pamiętać, że ustalając, czy został przekroczony próg, od którego spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji, trzeba uwzględniać zarówno zakupy, jak i sprzedaż na rzecz danego kontrahenta. Jeżeli limit zostanie przekroczony, należy przygotować dokumentację zarówno do sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotu powiązanego, jak i do transakcji zakupów dokonywanych od tego kontrahenta.

Ponadto dokumentację z podmiotami powiązanymi sporządza się nie tylko w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi. Obowiązek ten dotyczy również dokonywania transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Przepisy ustawy o CIT wprowadzają bowiem analogiczny przepis w stosunku do transakcji prowadzonych z podmiotami z tzw. krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30773 )
Array ( [docId] => 30773 )