Obowiązek składania sprawozdań środowiskowych

Data: 30-11-2012 r.

Z końcem lipca i stycznia mija ostateczny termin, w którym przedsiębiorcy powinni składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska za dane półrocze. Każda firma posiadająca samochody i maszyny o napędzie spalinowym zobowiązana jest do ponoszenia opłaty środowiskowej.

Najogólniej sprawozdania można podzielić na 2 rodzaje:

  • Sprawozdania środowiskowe - które dotyczą prawie każdego przedsiębiorcę. Wystarczy, że na przedsiębiorstwo zarejestrowany jest jakikolwiek pojazd spalinowy.
  • Sprawozdania produktowe - dotyczą firm, które wprowadzają do obrotu na terytorium RP produkty w opakowaniach, same opakowania lub produkty takie jak: baterie, akumulatory, ogniwa, świetlówki, opony oraz smary i oleje smarowe.

W pierwszym przypadku sprawozdania składa się za każde półrocze do końca stycznia i do końca lipca.

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska jest odrębnym od obowiązku uiszczania podatku od środków transportowych oraz opłat z tytułu winiet drogowych. Opłaty te są ponoszone z następujących tytułów:

  • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;
  • substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi;
  • wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;
  • umieszczenie odpadów na składowisku; pobór wody podziemnej;
  • pobór wody powierzchniowej śródlądowej;     powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne;

 

  • każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Podstawa prawna: 

- art. 273; art. 289; art. 290 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. nr 25, poz. 150 ze zm.),

 

Autor: Marian Szałucki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30795 )
Array ( [docId] => 30795 )