Opodatkowanie umowy o dzieło pracownika

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Zdarza się, iż pracownicy poza wykonywaniem standardowych zadań pracują również nad dziełami, które mogą być przedmiotem praw autorskich. Powstaje wówczas pytanie czy jest możliwe do takiej działalności zastosowanie 50% kosztów?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze, wzornictwa przemysłowego; architektoniczne; architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne; sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne.

Koszty w takiej wysokości przysługują pracownikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych. Oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika składki na ubezpieczenia społeczne. Należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. mogą być zastosowane jedynie do tej części uzyskanego przychodu, który korzysta z praw autorskich.

 

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 25 sierpnia 2008 r., nr IPPB2/415-861/08-2/MK, gdzie czytamy:

„(…) należy stwierdzić, iż warunkiem zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, by zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła, a ponadto, by umowa o pracę przewidywała rozróżnienie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych.

W rezultacie od kwoty honorarium wypłacanego pracownikom (twórcom), pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne będzie można odjąć 50% koszty uzyskania przychodu (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30763 )
Array ( [docId] => 30763 )