Podatek od środków transportowych

Autor: Szulik Katarzyna
Data: 29-10-2012 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i posiadasz samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy lub balastowy, przyczepę z naczepą lub autobus? Jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku od środków transportu. Do 15 lutego każdego roku masz czas na złożenie deklaracji DT-1.

Co podlega opodatkowaniu

Według obecnie obowiązujących przepisów podatkowi podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 12 ton oraz powyżej 12 ton (włącznie z 12 t), ciągniki siodłowe i balastowe do używania razem z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 do 12 ton oraz ponad 12 ton (włącznie z 12 t), przyczepy oraz naczepy, które wraz z pojazdem posiadają masę całkowitą od 7 do 12 ton (wyjątkiem są tu te związane z działalnością rolniczą) i powyżej 12 ton oraz autobusy.

Kto jest podmiotem podatku

Podatek od środków transportu jest twoim obowiązkiem, jeśli jesteś osobą fizyczną lub prawną i figurujesz jako właściciel danego pojazdu. Prawnie tym rodzajem opodatkowania objęte są również jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, a na które dany środek transportowy został zarejestrowany oraz wszyscy posiadacze pojazdów, które są zarejestrowane na terenie Polski i zostały powierzone polskiemu podmiotowi przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. W przypadku kilku właścicieli wysokość zobowiązania ulega podziałowi.

Kiedy należy opłacać podatek

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem następnego miesiąca, w którym zarejestrowałeś dany środek transportowy na terenie Polski lub w pierwszym dniu następnego miesiąca, w którym dopuszczono go ponownie do ruchu (po czasowym wycofaniu). Wywiązanie się z obowiązku podatkowego polega na złożeniu do 15 lutego każdego roku deklaracji podatkowej, a jeśli pojazd zarejestrowałeś po tym terminie, to masz 14 dni od momentu wpisania go w rejestr. Stawkę podatku ustala rada gminy, na terenie której mieści się siedziba Twojej firmy. Na jej wysokość ma wpływ m.in. oddziaływanie samochodu na środowisko, rok produkcji czy liczba miejsc siedzących. Należność możesz spłacić w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września danego roku.

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30787 )
Array ( [docId] => 30787 )

Array ( [docId] => 30787 )