Rozliczanie napiwków

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Często dodatkową formą wynagrodzenia zwłaszcza w restauracjach są napiwki dla pracowników. Jednak sposób ich rozliczenia na gruncie podatków nie jest tak oczywisty.

Napiwki podlegają opodatkowaniu, jednak sposób ich opodatkowania będzie zależny od sposobu ich otrzymania przez pracowników. Napiwki adresowane do pracowników trafiające do pracodawcy, który następnie je rozdysponowuje wśród pracowników, stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę. Jeżeli natomiast pracownicy otrzymują napiwki bezpośrednio od klientów, należy je zaliczyć jako przychody z innych źródeł.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody osób fizycznych, z wyjątkami określonymi w ustawie. Ustawodawca nie wyłączył z opodatkowania napiwków otrzymywanych przez kelnerów, zatem trzeba płacić od nich podatek.

W zależności od sposobu przekazania napiwku będzie on przychodem ze stosunku pracy albo przychodem z innych źródeł. Jeżeli napiwki są zbierane do „wspólnej puli” i następnie rozdzielane przez pracodawcę to stanowią przychody ze stosunku pracy. Natomiast jeżeli napiwek będzie wręczony kelnerowi bezpośrednio przez klienta to stanowi przychód z innego źródła.

 

Powyższe uwagi znajdują potwierdzenie w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2008 r., nr IPPB1/415-513/08-2/ES, w którym możemy przeczytać:

„(…) środki pieniężne w postaci napiwków adresowane imiennie do określonego pracownika trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (…)

Odróżnić od powyższego stanu faktycznego należy natomiast okoliczność, kiedy pracownik bezpośrednio od klienta (bez pośrednictwa pracodawcy) otrzymałby napiwek. Wówczas ich wypłaty nie dokonuje pracodawca. Wartości tych napiwków nie można wtedy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, napiwki te stanowią bowiem przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy.(…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30760 )
Array ( [docId] => 30760 )