Ryczałt a otrzymana zaliczka

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-05-2012 r.

Na podatników, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów zostały nałożone obowiązki wpłacania zaliczek od powstałych przychodów. Problem powstaje w przypadku, gdy podatnik otrzymał zaliczkę na wykonanie.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Przychodem dla celów podatkowych nie są otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet świadczonych usług. Zaliczka, bez względu na jej wartość nie podlega ujęciu w prowadzonej ewidencji przychodów. Do tego czasu zaliczka, bez względu jakiej części ceny świadczenia dotyczy, nie podlega wykazaniu w ewidencji. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.

Dlatego też należy uznać, iż wpłata zaliczki nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z 28 lipca 2011 roku, nr IPPB1/415-424/11-3/ES, gdzie możemy przeczytać:


„(…) w momencie otrzymania zaliczki na materiały Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłaty od tej kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ otrzymana zaliczka w myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Przychodem z działalności gospodarczej jest wartość zgodnie z zawartą umową (materiały+usługa) (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30767 )
Array ( [docId] => 30767 )

Array ( [docId] => 30767 )