Umorzenie wierzytelności

Autor: Styczyński Rafał
Data: 19-07-2012 r.

Przedsiębiorca, który nie odzyskał swojego długu, może zdecydować się na jego umorzenie. Choć z pewnością pozbawia to możliwości odzyskania całej należności, jednak pozwala w pewien sposób zminimalizować stratę. Wówczas kwotę uprzednio zaliczoną do przychodów można rozliczyć jako koszt podatkowy.

Zarówno przepisy ustaw CIT i PIT nie pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Zatem umorzenie wierzytelności w sytuacji gdy zbliża się termin jej przedawnienia będzie korzystniejsze niż dopuszczenie do jej przedawniania.


Co prawda umorzenie nie prowadzi do uzyskania zapłaty za dostarczone towary, bądź wykonane usługi, jednak z reguły umożliwia zaliczenie umorzonej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, co przynajmniej w części zrekompensuje nieuiszczenie należności przez dłużnika.


Zwolnienie z długu nie jest czynnością jednostronną i wymaga złożenia przez dłużnika oświadczenia o jego przyjęciu. Przepisy nie stanowią szczególnej formy do dokonania zwolnienia z długu. Tak więc do umorzenia wierzytelności wystarczające jest zawarcie przez strony umowy.

Najlepiej zachować formę pisemną, gdyż może się ona okazać przydatna w przypadku ewentualnego zakwestionowania przez organy podatkowe lub skarbowe prawidłowości zaliczenia umorzonej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

Umorzenie zobowiązania spowoduje powstanie u dłużnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dla wierzyciela wartość umorzonej wierzytelności będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów pod warunkiem, że została ona uprzednio zarachowana jako przychód należny na podstawie.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30770 )
Array ( [docId] => 30770 )

Array ( [docId] => 30770 )