Zakładasz firmę – zdecyduj się na korzystną formę opodatkowania

Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 14-05-2012 r.

Już na etapie zakładania firmy musisz podjąć decyzję dotyczącą formy opodatkowania, która jest zależna od wysokości osiąganego dochodu. Zanim jednak dokonasz wyboru sprawdź, jaka forma będzie dla Ciebie odpowiednia.

Opodatkowanie według skali

Wybierając opodatkowanie według skali decydujesz się na płacenie podatku od osiągniętego dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Wysokość podatku jest uzależniona od osiągniętego dochodu. Obecnie obowiązują dwie stawki podatkowe: 18% i 32%. Jeśli więc nie planujesz dochodów przekraczających w roku podatkowym kwotę około 90.000 zł, ta forma opodatkowania będzie dla Ciebie korzystna.

Korzystając z tej formy opodatkowania przysługuje Ci możliwość dokonywania odliczeń od podstawy opodatkowania, np. z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Skala podatkowa w 2012 r.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad

Do

85.528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528 zł

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Do zalet tej formy opodatkowania zaliczamy możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów, możliwość skorzystania z pełnego katalogu ulg podatkowych oraz możliwość rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Bez względu na to jaki dochód z działalności osiągasz, płacisz podatek według stałej stawki 19%. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania musisz złożyć pisemne oświadczenie do urzędu skarbowego. Ta forma opodatkowania jest korzystna jeśli przewidujesz w roku podatkowym dochód przekraczający kwotę około 90.000 zł.

Wybierając liniowy podatek dochodowy tracisz wszystkie ulgi podatkowe i możliwość rozliczania się wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Opodatkowanie za pomocą karty podatkowej

Karta podatkowa w praktyce przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które świadczą usługi na rzecz osób fizycznych.

Możliwość opodatkowania kartą jest uzależniona od zachowania limitu zatrudnienia a przekroczenie tego limitu powoduje wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową. Ta forma opodatkowania dotyczy tylko ściśle określonych rodzajów działalności, których listę określa art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest opłacalną formą opodatkowania dla osób, które nie lubią formalności i mają stosunkowo niskie koszty uzyskania przychodu.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W 2012 r. tę formę opodatkowania mogą stosować podatnicy, których przychody z działalności gospodarczej w 2011 r. nie przekroczyły kwoty 661.680 zł. Opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym podlega przychód, a podatnik nie ma możliwości potrącenia kosztów uzyskania przychodów. Zaletą tej formy opodatkowania jest uproszczona ewidencja księgowa oraz możliwość precyzyjnego określenia podatku (3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%). Niestety jednak wybierając tę formę opodatkowania nie możesz skorzystać z niektórych ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ta forma opodatkowania jest korzystna jeśli masz stosunkowo duże dochody przy relatywnie niskich kosztach.

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30764 )
Array ( [docId] => 30764 )

Array ( [docId] => 30764 )