Danina solidarnościowa – sprawdź, jak tarcza antykryzysowa zmienia zasady rozliczeń

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 06-05-2020 r.

Od daniny solidarnościowej za 2019 rok uiszczonej po 30 kwietnia – nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę ani kar. Aby było to możliwe, konieczne będzie spełnienia warunku.

W świetle dotychczas obowiązującego stanu prawnego, podatnicy zobowiązania do złożenia deklaracji podatkowej DSF-1 i zapłaty wskazanej daniny za 2019 rok – powinni byli to zrobić w terminie do 30 kwietnia. Ewentualna późniejsza zapłata obliguje ich zaś do uiszczenia odsetek od zaległości podatkowej, a ponadto może rodzić odpowiedzialność karnoskarbową. Podatnicy ci znaleźli się więc gorszej sytuacji niż większość osób podlegających przepisom o PIT, które zyskały więcej czasu na rozliczenie się z podatku za 2019 rok bez narażania się na negatywne konsekwencje przekroczenia przewidzianego w tym zakresie, ustawowego terminu (tj. 30 kwietnia br.). Kolejna tarcza antykryzysowa zmieniła jednak te zasady.

Zapłata po 30 kwietnia

 

Przewidziane w tarczy antykryzysowej rozwiązania zakładają, że wzorem ogółu podatników PIT, daninę solidarnościową za 2019 rok, bez ponoszenia kar z kodeksu karnego skarbowego – najbogatsi będą mogli zapłacić do 1 czerwca 2020 r.

Do takich wniosków prowadzi analiza treści art. 15 zzj ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. w nowym brzmieniu. Dzięki omawianej nowelizacji również osoby zobowiązane do uiszczenia daniny solidarnościowej za 2019 rok – jeśli złożą zeznanie oraz zapłacą należną fiskusowi kwotę po 30 kwietnia, ale nie później niż 1 czerwca br. – nie będą musiały składać czynnego żalu na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego.

Dopełnienie tych czynności przez zobowiązanego będzie bowiem traktowane na równi ze złożeniem takiego pisma. Oznacza to, w takiej sytuacji fiskus nie będzie wszczynał postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a jeśli taki zostało wszczęte – będzie umorzone. Po zmianach sytuacja osób objętych daniną solidarnościową będzie więc taka sama, jak podatników opłacających PIT za ubiegły rok.

Bez odsetek

Podobnie będzie przedstawiać się kwestia odsetek za zwłokę od daniny solidarnościowej za ubiegły rok, zapłaconej po 30 kwietnia 2020 r. Wskazuje na to pośrednio treść zmodyfikowanego  przepisu art.. 15za ustawy antykryzysowej, do którego zostanie dodany nowy ustęp 3.

Ma on upoważniać Ministra Finansów do wydania rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru odsetek od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej.

Takie zaniechanie, w całości albo w części – analogicznie jak to jest w przypadku zapłaty PIT za 2019 rok – będzie możliwe pod warunkiem uregulowania ww. daniny po 30 kwietnia, a przed 1 czerwca br.

Sprawdź też:

Źródło:

  • ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Mariusz Olech prawnik, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41158 )
Array ( [docId] => 41158 )