Definicja samochodu osobowego w przepisach ustaw PIT i CIT

Kategoria: PIT
Data: 06-12-2012 r.

W świetle przepisów podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych dla zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych istotne jest czy samochód jest autem osobowym czy innym niż osobowe.

Przypomnijmy, że w przepisach ustaw o podatkach dochodowych zawarta jest definicja samochodu osobowego na potrzeby podatków dochodowych.

Zgodnie z tą definicją samochód osobowy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 • pojazdu samochodowego mającego 1 rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
 • pojazdu samochodowego mającego więcej niż 1 rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT,

  Spełnienie tych wymagań ma znaczenie dla zasad zarachowywania i rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W zaliczeniu do kosztów podatkowych są ograniczenia:

  • w możliwości zaliczania pełnej kwoty odpisów amortyzacyjnych w przypadku samochodów osobowych będących własnością jednostki;
  • zaliczania w pełnej wysokości kosztów eksploatacji aut niebędących własnością podmiotu;
  • konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji w przypadku aut osobowych niebędących własnością podmiotu.

  Podstawa prawna:

  • art. 5a pkt 19 - art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • art. 4a pkt 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.).

  Autor: Katarzyna Trzpioła

  Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30925 )
Array ( [docId] => 30925 )

Array ( [docId] => 30925 )