Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-07-2012 r.

Niejednokrotnie zdarza się, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawierają umowy zlecenia na wykonanie określonych prac poza prowadzoną działalnością. Jednak przy ich zawieraniu należy zachować szczególną ostrożność, bowiem wykonane czynności mogą zostać uznane za wykonane w ramach działalności.

Zaliczenie przychodów z umowy o dzieło do przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest możliwe w wypadku łącznego spełnienia warunków określonych przepisami art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:

  • zleconą usługę podatnik wykona osobiście bez zatrudniania innych osób, wykonujących czynności związane z istotą tej usługi,
  • umowa zlecenie lub o dzieło zostanie zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną bądź jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  • umowa zlecenie lub o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, co oznacza, że zlecona usługa nie wchodzi w zakres prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Jeżeli więc właściciel prowadzący działalność gospodarczą w pewnym zakresie (głównie określonym poprzez klasyfikację PKD) zawiera umowę o dzieło, która pokrywa się z przedmiotem prowadzonej działalności, albo można go powiązać z tym przedmiotem w sposób pośredni, to przychody z tej umowy powinny być zaliczone do przychodów z prowadzonej przez tego szkoleniowca działalności gospodarczej.

 

Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe, jako przykład można przytoczyć pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, nr PB415/111/06/MG, z 10 października 2006 r., w którym możemy przeczytać:

„(…)Jeżeli więc podatnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, której zakres obejmuje projektowanie i zawiera jednocześnie z konkretnym przedsiębiorcą umowę zlecenie w takim zakresie jak prowadzona działalność gospodarcza, to mając na uwadze cytowany wyżej art. 41 ust. 2 - ma obowiązek złożyć temu przedsiębiorcy (płatnikowi) oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, co zwalnia płatnika z obowiązku pobierania zaliczki na podatek (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30869 )
Array ( [docId] => 30869 )

Array ( [docId] => 30869 )