Działalność rolnicza a księgi rachunkowe

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-06-2012 r.

Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem że podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. Jeżeli podatnik zdecyduje się na prowadzenie ksiąg, dochód ustala się na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Jeżeli podatnik nie zdecyduje się na prowadzenie ksiąg, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Niezależnie od wybranego sposobu ustalania dochodu podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym - PIT-6.

Termin do 30 listopada dotyczy tylko tych podatników, którzy już osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i zamierzają prowadzić produkcję w roku następnym. Natomiast przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie w ciągu roku działów specjalnych produkcji rolnej obowiązany jest zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ma na to siedem dni od rozpoczęcia takiej działalności. Powinien w związku z tym złożyć deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w danym roku.

Jeśli zdecyduje się na ustalanie dochodu na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, składa oświadczenie, deklarując wysokość przewidywanego dochodu (oświadczenie to jest elementem deklaracji PIT-6). Na podstawie PIT-6 organ podatkowy ustala wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Złożenie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji PIT-6 wszczyna postępowanie w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej zarówno w sytuacji, gdy podatnik zadecyduje, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie ustalał przy zastosowaniu norm szacunkowych, jak i w sytuacji, gdy będzie go ustalał w oparciu o księgi.

Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i ustalający dochód czy to na podstawie ksiąg podatkowych, czy to w oparciu o normy szacunkowe zawsze będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości określonej w decyzji PIT-7.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30854 )
Array ( [docId] => 30854 )

Array ( [docId] => 30854 )