Impreza integracyjna nie jest przychodem pracownika – wyrok NSA

Kategoria: PIT
Data: 05-03-2013 r.

NSA wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie imprez integracyjnych (II FSK 1256/11) w którym przychylił się do stanowiska, że nie ma przychodu podlegającego opodatkowaniu, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie, czy i w jakim zakresie pracownik skorzystał z zaoferowanych mu nieodpłatnych świadczeń. Jest to już drugie w tym roku korzystne orzeczenie sądu w tej tematyce.

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową złożyła spółka, która oferowała swoim pracownikom różne formy spotkań integracyjnych (w tym wyjścia do kina, kręgle, czy towarzyskie spotkania pracowników z poczęstunkiem i napojami). Spółka argumentowała, że udział pracownika w spotkaniach integracyjnych stanowi jego przychód w takim zakresie, w jakim możliwe jest określenie wartości nieodpłatnie otrzymanego świadczenia. W przypadku więc wyjścia do kina, wartością taką będzie cena biletu. W sytuacji jednak spotkań integracyjnych - nie ma możliwości ustalenia konkretnej wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podzielił opinię spółki. W wyroku z 20 stycznia 2011 r. (sygn.: I SA/Wr 1284/10) uznał iż przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

A zatem otrzymanie nieodpłatnych świadczeń generuje przychód podlegający opodatkowaniu. Jeżeli nie możemy ustalić czy i w jakim zakresie pracownik skorzystał z oferowanych mu świadczeń podczas imprezy integracyjnej, trudno mówić o faktycznym otrzymaniu świadczenia. Jak podkreślał sąd, nieuprawnione jest stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym sama możliwość skorzystania z atrakcji czy poczęstunku w czasie spotkania integracyjnego powoduje powstanie przychodu.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną. Wyrokiem z 20 lutego 2013 r. (II FSK 1256/11) przychylił się do stanowiska WSA, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega tylko takie nieodpłatne świadczenie, z którego pracownik rzeczywiście skorzystał.

Podstawa prawna:

  • art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Katarzyna Borkowska, konsultant podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30959 )
Array ( [docId] => 30959 )