Korekta deklaracji z urzędu

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Każdemu z pewnością przydarzyło się popełnić błąd przy sporządzaniu deklaracji podatkowej. W ściśle określonych przypadkach korekty deklaracji za podatnika dokonuje urząd skarbowy. Przypadki te są określone przez ordynacją podatkową.

W przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Gdy urząd skarbowy sporządzi za podatnika korektę deklaracji, musi w następnej kolejności uwierzytelnić jej kopię. Następnie fiskus doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwotą nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Doręczenie urzędowej korekty deklaracji podatkowej musi nastąpić w odpowiedniej formie. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Podatnik, który otrzyma urzędową korektę zeznania podatkowego, powinien dokładnie ją przeanalizować. Urzędnik wypełniający deklarację mógł się bowiem pomylić. Przepisy nie obligują do bezwzględnego przyjęcia korekty sporządzonej przez urzędnika skarbowego. Wręcz przeciwnie, w Ordynacji podatkowej wskazano, że na korektę z urzędu podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę urzędową. Warto wiedzieć, że wniesienie sprzeciwu nie wymaga sformalizowanej treści. Nie ma też urzędowego wzoru sprzeciwu.

Wystarczy, że podatnik sporządzi pismo zaadresowane do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w którym poza swoimi danymi identyfikacyjnymi wyjaśni, dlaczego nie zgadza się z poprawkami urzędnika.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30836 )
Array ( [docId] => 30836 )