Nieściągalna wierzytelność może być kosztem

Kategoria: PIT
Data: 26-11-2012 r.

Nieściągalną wierzytelność można zaliczyć do kosztów podatkowych z chwilą uzyskania odpisu postanowienia sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika.

Nieściągalna wierzytelność stanowi koszt uzyskania przychodów pod warunkiem prawidłowego udokumentowania jej nieściągalności. Takim dokumentem może być np. postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika.

Konieczne spełnienie 3 przesłanek łącznie

Ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków:

  • wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne,
  • wierzytelności te powinny być również odpisane jako nieściągalne.
  • wierzytelności te powinny zostać udokumentowane w sposób wskazany w art. 16 ust. 2 tej ustawy.

Dla zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest więc spełnienie tych przesłanek jednocześnie. Spełniając kumulatywnie wszystkie warunki, wierzytelności odpisane jako nieściągalne stanowić będą koszty uzyskania przychodów w takiej wysokości, w jakiej zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2011 r., nr ILPB4/423-383/11-4/DS).

Wierzytelności mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie uległy przedawnieniu.

Moment zaliczenia nieściągalnej wierzytelności w koszty

Odnosząc się natomiast do zagadnienia związanego z momentem zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności, należy stwierdzić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje momentu, w którym nieściągalne wierzytelności zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak należy stosować w takim przypadku generalną zasadę „przypisywania” kosztów do określonego roku podatkowego (interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 listopada 2011 r., nr ILPB4/423-383/11-4/DS).

Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 20, ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) - updof.

Autor: Jakub Rychlik

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30915 )
Array ( [docId] => 30915 )