Nowe obowiązki podatników przy rozliczaniu PIT

Kategoria: PIT
Data: 07-01-2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. podatnicy PIT muszą zmniejszać koszty uzyskania przychodów o kwoty wynikające z nieopłaconych faktur po upływie terminów określonych w przepisach.

Podstawowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w PIT pozostają bez zmian. Nadal obowiązuje art. 22 ust. 6b ustawy PIT, zgodnie z którym, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników prowadzących KPiR, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu księgowego.

Natomiast od 1 stycznia 2013 r. zaczyna obowiązywać art. 24d utawy PIT, który wprowadza obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych o kwoty wynikające z nieopłaconych faktur. Zgodnie z powołanym przepisem, podatnik dokonuje korekty kosztów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku), jeśli:

  • należność nie została opłacona w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, w przypadku gdy termin płatności nie jest dłuższy niż 60 dni, albo
  • należność nie została opłacona w terminie 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych, w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.

Zmniejszenia kosztów (ewentualnie zwiększenia przychodów, jeżeli w danym okresie podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów) dokonuje się w okresie, w którym upływają terminy określone w pkt 1-2.

Przykład

Podatnik nabył w dniu 10 stycznia 2013 r. usługę, co zostało udokumentowane fakturą wystawioną w tym samym dniu. Podatnik zaliczył więc poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu styczniu. Termin płatności za zakupioną usługę wynosi 7 dni i upływa 17 stycznia. A zatem, jeśli podatnik nie ureguluje zobowiązania do 16 lutego (tego dnia upływa 30 dni od końca terminu płatności), to będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów podatkowych za miesiąc luty.

Podsumowując, w 2013 r. stosujemy dotychczasowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nowością jest natomiast obowiązek korekty kosztów podatkowych w przypadku nieopłacenia faktur w ww. terminach. Nowe zasady nie dotyczą wydatków, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 6b i art. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Autor: Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30937 )
Array ( [docId] => 30937 )

Array ( [docId] => 30937 )