NSA wyjaśni czy sprzedaż mieszkania generuje przychód

Kategoria: PIT
Data: 10-08-2013 r.

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich NSA wyjaśni wątpliwości dotyczące tego, czy przy sprzedaży nieruchomości niewpisanej do ewidencji środków trwałych powstanie przychód z działalności gospodarczej podatnika.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wyjaśnienie, czy przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa o PIT) jest przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jeżeli nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

RPO zwraca uwagę na brak jednolitego stanowiska sądów. I wskazuje na dwa odrębne poglądy, jakie rysują się w wyrokach sądów:

  • sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczą, które to nie były wpisane do ewidencji środków trwałych nie powoduje powstania przychodu z działalności (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 czerwca 2012 r., I SA/G 1 522/12).
  • to, że formalnie nieruchomości nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, nie ma znaczenia do zaliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej. Sądy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma rzeczywiste wykorzystywanie składnika majątku w prowadzonym biznesie, ponieważ sam fakt wykorzystania nieruchomości w tej działalności jest wystarczający dla opodatkowania przychodu z jej zbycia jako przychodu z działalności gospodarczej (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 października 2012 r., I SA/Wr 937/12).

Rzecznik uważa, że pierwszy ze wskazanych poglądów jest prawidłowy i że w tej sytuacji przychód nie powstanie. Jak wyjaśnił RPO zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, odpłatne zbycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest przychodem z działalności gospodarczej, jeżeli były one ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Źródło: Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 1 sierpnia 2013 r., RPO/676612/11/V/620.1 RZ.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31052 )
Array ( [docId] => 31052 )

Array ( [docId] => 31052 )