Od przyszłego roku duże zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Kategoria: PIT
Data: 09-10-2020 r.

Minister finansów przygotował obszerny pakiet zmian w ustawie o podatku dochodowych. Sporo zmian będzie m.in. w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Teraz w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów    osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Planowana zmiana polega na wskazaniu wprost art. 10 ust. 1 pkt 6  ustawy o PIT. Przepis ten określa źródło, z których przychody mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do tego źródła przychodów, ustawa PIT zalicza:  najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Więcej wolnych zawodów skorzysta z ryczałtu

Projekt zakłada, że więcej osób wykonujących wolne zawody, będzie mogła skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Przykładowo ryczałtem będą mogli być objęci m.in. adwokaci, notariusze, fizjoterapeuci.

Z nowelizacji wynika, że wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, co w obecnym stanie prawnym nie było możliwe.

Sprawdź też:

Zmiana stawek zryczałtowanego podatku

Obecnie jest 7 stawek zryczałtowanego podatku, tj.: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Po zmianie planuje się wprowadzenie 8 stawek, tj.: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.

Istotną zmianą, jest to, że według stawki 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów. Dodatkowo wprowadza się możliwość zastosowania stawki 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, co dotychczas nie było możliwe.

Większy limit

Z kwoty 250.000 euro do kwoty 2.000.000 euro zostanie zwiększony limit pozwalający na zastosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Tym samym podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro, będą mogli skorzystać z opodatkowania ryczałem.

Rozszerzenie możliwości opodatkowania dla małżonków na karcie podatkowej

W planowanej nowelizacji będzie możliwość  opodatkowania kartą podatkową, w sytuacji, w której małżonek prowadzi działalność w takim samym zakresie, ale pod warunkiem, że jego  przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj o innych zmianach jakie wprowadza nowelizacja ustaw o PIT i CIT:

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2020 roku.

Patrycja Kubiesa

doradca podatkowy

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 41218 )
Array ( [docId] => 41218 )