Opodatkowanie kontraktu menadżerskiego

Kategoria: PIT
Data: 03-01-2013 r.

Kontrakt menedżerski stanowi rodzaj umowy cywilnoprawnej zakwalifikowanej w rozumieniu podatkowym do działalności wykonywanej osobiście zamiast do działalności gospodarczej oraz zbliżonej do umowy zlecenia. Inne są jednak koszty uzyskania przychodu, a więc inaczej należy się rozliczać z fiskusem.

Kontrakt menedżerski nie jest uregulowany w kodeksie cywilnym, zatem na mocy art. 750 k.c. jest zrównany pod względem cywilistycznym z umową zlecenia. Jedyna praktycznie różnica podlega na przedmiocie umowy, który jest tu narzucony – jest nim zarządzanie.

Na gruncie podatkowym, przychody z kontraktów menedżerskich i innych umów o zarządzanie, zakwalifikowane zostały do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – są rozliczane w sposób bardzo zbliżony do zlecenia. Inne są jednak koszty uzyskania przychodów: zleceniobiorca ma prawo do kosztów w wysokości 20% przychodów, natomiast menedżer do kosztów kwotowych. Składki ZUS opłaca się natomiast na takich samych zasadach.

Art. 13 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychody z kontraktów menedżerskich i innych umów o zarządzanie są przychodami z działalności wykonywanej osobiście nawet, jeśli są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższe powoduje, że oświadczenie o tym, że usługa wchodzi w zakres działalności gospodarczej nie zwalnia płatnika z obowiązków czyli że np. podatnik nie może opodatkować swoich dochodów podatkiem liniowym.

Dodatkowo ZUS żąda od menedżerów opłacania składek naliczonych od ich wynagrodzenia. W przypadku przedsiębiorców z kolei, składki płaci się od zadeklarowanej kwoty, która przez pierwsze dwa lata wykonywania działalności może być dużo niższa, niż w przypadku menedżerów.

Ze względu na powyższe, coraz bardziej powszechnym sposobem obchodzenia niekorzystnych regulacji, jest zawieranie nie tyle kontraktów menedżerskich, co umów doradczych zawierających się w grupowaniu 70.22.Z PKD „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

W tej sytuacji menedżer powinien zadbać o właściwą treść umowy. Doradztwo nie może bowiem polegać na zarządzaniu jako takim – powinna istnieć druga osoba, która będzie zarządzać firmą (dyrektor, prezes itp.). Największą zaletą umowy na doradztwo, jest możliwość rozliczania jej w ramach działalności gospodarczej.

Autor: Paweł Ziółkowski prawnik, doświadczony trener i konsultant podatkowy
Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30935 )
Array ( [docId] => 30935 )

Array ( [docId] => 30935 )