Opodatkowanie nagrody dla pracownika

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Zasadniczo wygrane w grach i konkursach podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Nie dotyczy to jednak świadczeń dla pracownika finansowanych przez pracodawcę. Sposób opodatkowania nagrody otrzymanej w konkursie zależy od tego, czy można ją uznać za świadczenie ze stosunku pracy.

Świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, jeżeli może je otrzymać wyłącznie pracownik.

Przychodem ze stosunku pracy jest więc każdy przychód, którego przyczyną zaistnienia jest stosunek pracy.

Dlatego też o sposobie ustalania opodatkowania przychodu z tytułu wygranych w konkursach należy brać pod uwagę okoliczności, czy nagrodę może uzyskać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba.

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 18 lipca 2005 r., nr 1471/DPF/415/52a/05/PP/1, w którym czytamy:

"(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu wartość nagród, otrzymanych przez pracowników Spółki w postaci wycieczek stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik miała obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości określonej w art. 32 ust. 1 w/w ustawy (...)".


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30871 )
Array ( [docId] => 30871 )