Opodatkowanie wspólników spółek osobowych

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest zakładanie handlowych spółek osobowych czy spółek cywilnych. Wspólnicy spółki muszą określić formę opodatkowania swoich dochodów, powstaje wówczas pytanie czy każdy z nich może wybrać inną formę?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Takie zasady rozliczeń mają zastosowanie do wszystkich spółek osobowych.

Wskazane zasady stosuje się odpowiednio do:

  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
  • ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

W sytuacji gdy podatnik wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychód (dochód) na początek ustalany jest dla spółki tak, jakby to ona była zobowiązana do zapłaty podatku. Następnie w ten sposób obliczony przychód (dochód lub stratę) wspólnicy dzielą między siebie proporcjonalnie do udziału w zysku spółki. Od tak podzielonego przychodu (dochodu) obliczany jest podatek.

 

Jednakże nie jest możliwe wybór zasad opodatkowania innego dla poszczególnych wspólników. Wprawdzie żaden przepis nie mówi tego wprost, ale z wielu regulacji można wywnioskować, że wspólnicy spółki cywilnej lub spółki handlowej niemającej osobowości prawnej powinni płacić podatek od dochodów z udziału według takich samych zasad. Ponadto, rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) "obliguje wspólników spółki cywilnej, spółki jawnej czy partnerskiej do prowadzenia jednolitego urządzenia księgowego".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30837 )
Array ( [docId] => 30837 )