Podatek od nagrody wygranej w świątecznym konkursie

Kategoria: PIT
Data: 29-11-2012 r.

Niektórzy przedsiębiorcy organizują w grudniu dla swoich klientów świąteczne konkursy. Najczęściej są one przeprowadzane za pomocą Internetu. Sprawdź, czy przekazanie nagrody w takim konkursie podlega opodatkowaniu oraz jakie obowiązki ciążą z tego tytułu na przedsiębiorcy jako płatniku.

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych oraz ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jest zwolniona z opodatkowania, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

To zwolnienie dotyczy osób fizycznych, ale nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli nagrodę wygra firma, to ma obowiązek wykazania jej wartości po stronie przychodów do opodatkowania.

Tak więc jeśli przedsiębiorca nagrodę o wartości do 760 zł wydaje w konkursie emitowanym w mediach, nie ciążą na nim żadne obowiązki płatnika.

Tylko jeśli organizujesz konkurs i ogłaszasz go w Internecie i dotyczy on dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, wydajesz nagrody bez podatku. Jeżeli konkurs dotyczy innej dziedziny, to zwolnienie może być zastosowane wyłącznie wówczas, gdy jego organizatorem i jednocześnie emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 29 września 2010 r. (sygn. I SA/Sz 581/10) zwolnienie dotyczy tylko konkursów ogłaszanych przez środki masowego przekazu, które jednocześnie są ich organizatorami. Identyczne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1189/09).

 

W innym przypadku, jeżeli przedsiębiorca nie należy jako organizator konkursu do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu, to będzie zobowiązany do pełnienia roli płatnika. Wartość nagród uzyskanych w konkursie stanowić będzie bowiem dla jego uczestników przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Co do zasady, wygrane w grach i konkursach podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Oznacza to, że w związku z wydaniem nagród przedsiębiorca będzie pełnił obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego. Do jego obowiązków będzie należało:

 • obliczenie i pobranie 10% podatku od wartości nagród uzyskanych przez uczestników konkursu,
 • uiszczenie pobranej kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano,
 • sporządzenie i złożenie w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji PIT--8AR, w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Podstawa prawna:

 • art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2, ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30918 )
Array ( [docId] => 30918 )

Array ( [docId] => 30918 )