Podatki marynarskie: Ulga abolicyjna

Kategoria: PIT
Autor: Kancelaria Prawna Griffin
Data: 07-06-2018 r.

Ulga abolicyjna stanowi jedną z ulg podatkowych występującą w przepisach prawa podatkowego. Przeznaczona jest dla podatników, którzy mieszkają w Polsce, a uzyskali przychód za granicą RP, w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku.

Zastosowanie ulgi prowadzi do obniżenia podatku do zapłacenia. Ulgę abolicyjną stosujemy do przychodów uzyskanych z następujących źródeł:

 1. Umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
 2. Działalności wykonywanej osobiście,
 3. Działalności gospodarczej,
 4. Z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych,

Odliczeniu (od podatku pomniejszonego o składki zdrowotne) podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją.

 • Wysokość ulgi abolicyjnej jest zatem równa różnicy między podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.
 • Ulga abolicyjna jest uzasadniona faktem, że rozliczając dochody z zagranicy metodą proporcjonalnego odliczenia uzyskujemy wyższy podatek do zapłacenia niż metodą zwolnienia z progresją. Ulga abolicyjna została więc wprowadzona aby wyrównać wysokość podatku dla obu metod rozliczenia.
 • Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.
 • Nie zwalnia to podatnika z obowiązku wykazania w formularzu PIT dochodu uzyskanego za granicą.
 • Metoda zwolnienia z progresją- przy tej metodzie dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce (opodatkowane za granicą).
 • To, którą metodę musimy zastosować zależy od państwa, w którym uzyskiwaliśmy dochody i od tego jaką umowę zawarła z danym państwem Polska.
 • W celu obliczenia wysokości ulgi abolicyjnej należy najpierw obliczyć podatek metodą proporcjonalnego odliczenia oraz metodą zwolnienia z progresją.

 

Kancelaria Prawna Griffin

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40918 )
Array ( [docId] => 40918 )