Podatnicy nie mają obowiązku określania terminu płatności na fakturze

Kategoria: PIT
Data: 18-01-2013 r.

W związku z nowelizacją rozporządzenia, które weszło w życie 1 stycznia 2013 r. mali podatnicy wystawiający faktury VAT-MP nie muszą już określać terminu płatności wynagrodzenia jak to miało miejsce wcześniej.

Określenie terminu w jakim powinna nastąpić zapłata wynagrodzenia nie jest istotne dla skutków podatkowych. Dopiero brak zapłaty wynagrodzenia w wymaganym terminie płatności rodzi konieczność zmniejszenia kosztów podatkowych, bądź zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej, jeśli wydatek był wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura zostały określone w § 5 rozporządzenia w sprawie faktur. Brak w nim jest terminu płatności wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 24d ust. 1 ustawy PIT, który wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Natomiast, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie (art. 24d ust. 2 ustawy PIT).

Zmniejszenie kosztów podatkowych następuje w miesiącu, w którym upływa 30-dniowy termin płatności albo 90 dni od dnia zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (art. 24d ust. 3 ustawy PIT). Jeśli nie jest możliwe zmniejszenie kosztów podatkowych z uwagi na ich wysokość, to należy odpowiednio zwiększyć przychody (art. 24d ust. 5 ustawy PIT).

Podstawa prawna:

  • art. 24d ust. 1-3, 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360 ze zm.).

Autor: Jakub Rychlik, doradca podatkowy
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30943 )
Array ( [docId] => 30943 )

Array ( [docId] => 30943 )