Podatnik musii złożyć wniosek o kartę podatkową do 20 stycznia

Kategoria: PIT
Data: 23-12-2013 r.

Dentysta ma prawo opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w 2014 r. Musi jednak spełnić wymagania ustawowe oraz do 20 stycznia złożyć do urzędu skarbowego PIT-16.  

Podatnik-stomatolog, który nie zatrudnia żadnego pracownika zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz opłaca podatek liniowy. Podmiot zwrócił się do ministra finansów z pytaniem, czy od 1 stycznia 2014 r. może zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej. Spełnia bowiem wszystkie warunki wymagane wart. 25 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Minister finansów w swojej interpretacji orzekł, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach. Działalność taka polega m.in. na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, a warunki jej wykonywania są określone w części VIII „wolne zawody” tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wolne zawody z kartą podatkową

Organ skarbowy przypomniał, że wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
Podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
  1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  2. we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza Polską.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.
Interpretacja indywidualna dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 sierpnia 2013 r., nr ITPB1/415-652/13/HD


Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33522 )
Array ( [docId] => 33522 )