Przekazanie samochodu na cele osobiste

Kategoria: PIT
Data: 11-01-2013 r.

Po zamortyzowaniu samochodu, który był dotychczas wykorzystywany w działalności gospodarczej przedsiębiorca może przekazać go na swoje potrzeby osobiste. Takie przekazanie nie powoduję powstania u niego przychodu.

Podatnik ma prawo w dowolnym momencie podjąć decyzję o wycofaniu składnika majątkowego z działalności gospodarczej i przeznaczeniu go np. na potrzeby osobiste. Jeżeli składnik majątkowy jest środkiem trwałym, należy dokonać jego wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, co następuje poprzez podanie daty oraz przyczyny wycofania. Z tytułu przekazania samochodu na cele osobiste przedsiębiorca nie uzyska przychodu.

Obowiązek podatkowy może powstać tylko wówczas, gdy taki składnik majątku zostanie odpłatnie zbyty przed upływem 6 lat od daty jego wycofania z działalności gospodarczej. Powyższy termin liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opisany pojazd zostanie wykreślony z ewidencji środków trwałych. W takim wypadku opodatkowaniu (jako rodzaj przychodu z działalności gospodarczej) podlegać będzie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a wartością początkową samochodu, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Podatnik nie musi korygować dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Po wycofaniu środka trwałego pozostają one nadal kosztami uzyskania przychodów.

 

Przekazanie środka trwałego na cele osobiste nie jest ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Składnik majątkowy należy jednak wykreślić z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (także wówczas, gdy jest już całkowicie zamortyzowany) poprzez podanie daty zdarzenia oraz przyczyn wycofania z działalności gospodarczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca sporządził ponadto oświadczenie o przekazaniu samochodu na cele prywatne i przechowywał je razem z ewidencją.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 2 pkt 3,,art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 24 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Autor: Małgorzata Rymarz, doradca podatkowy
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30941 )
Array ( [docId] => 30941 )

Array ( [docId] => 30941 )