Przychody z działalności gospodarczej

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Na gruncie ustawy o PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Co ważne, u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że co do zasady przychodem jest kwota netto wynikająca z faktury dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi.

Warto też pamiętać, że z definicji przychodu z działalności gospodarczej wynika, że podatnik ma obowiązek doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej nie tylko faktycznie otrzymane kwoty, wynikające z realizacji zawartych umów, ale również kwoty określone przez ustawodawcę jako należne, a więc takie, które, mimo że nieotrzymane, już podatnikowi się należą.

Co więcej, dzieje się tak nawet wtedy, gdy zapłata z tytułu tej umowy, mimo że stała się podatnikowi należna, faktycznie nigdy nie nastąpi. Oznacza to, że przychód powstanie również wtedy, gdy nabywca towaru lub usługi będzie zwlekał z zapłatą, a także, gdy podatnik odroczy termin płatności lub w ogóle zrezygnuje z otrzymania należności.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że opodatkowane nie jest otrzymanie środków pieniężnych na zasadach zaliczkowych, a więc przed faktyczną dostawą towarów i usług. Przyjmuje się bowiem, że przychodem jest przysporzenie, mające charakter definitywny.

Przychody należne zatem to kwoty, których wydania podatnik może definitywnie żądać. Jak wynika z uregulowań prawa cywilnego odnoszących się do umów wzajemnych, pobrana z góry należność nabiera definitywnego charakteru dopiero w momencie wywiązania się z zobowiązania spełnienia świadczenia wzajemnego. Mimo że co do zasady przychód z działalności gospodarczej jest przychodem należnym.

Istnieją również sytuacje szczególne, w których dopiero otrzymanie środków pieniężnych rodzi obowiązek zadeklarowania przychodu podatkowego. Sytuacjami takimi są w szczególności otrzymane odsetki, dodatnie różnice kursowe, jak również sytuacje, w których powstałe przysporzenie majątkowe nie wynika bezpośrednio ze świadczonych usług lub wydanych towarów (wyrobów), np. otrzymane odszkodowania.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30862 )
Array ( [docId] => 30862 )

Array ( [docId] => 30862 )