Refundacja zakupu okularów – zwolnienie w PIT

Kategoria: PIT
Data: 29-01-2013 r.

Do wykonywania niektórych rodzajów prac konieczne są okulary, w tym celu pracodawcy kupują lub refundują pracownikom zakup okularów. Jednakże należy pamiętać, iż nie zawsze kwota refundacji będzie podlegała zwolnieniu od podatku.

Stosownie do treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Natomiast zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi nieodpłatne środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Pracownik musi więc otrzymać od pracodawcy środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Odrębnymi przepisami są tu zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Na ich podstawie pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną. Obowiązany jest również zapewnić okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w wypadku pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie wskazujące potrzebę użytkowania okularów w pracy przy monitorze, zobligowani są pracodawcy do zwrotu kosztów ich zakupu, a zwrócona pracownikowi kwota nie będzie podlegała opodatkowaniu

 

Jednocześnie należy pamiętać, iż nie podlegają przepisom rozporządzenia:

  • kabiny kierowców oraz kabiny sterownicze maszyn i pojazdów,
  • systemy komputerowe na pokładach środków transportu,
  • systemy komputerowe przeznaczone głównie do użytku publicznego,
  • systemy przenośne nie przeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy,
  • kalkulatory, kasy rejestrujące i inne urządzenia z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
  • maszyny do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30948 )
Array ( [docId] => 30948 )