Różnice kursowe wpływają na wartość początkową środka trwałego

Kategoria: PIT
Data: 08-03-2013 r.

Wartość początkową środków trwałych należy korygować o szeroko rozumiane różnice kursowe, związane z zapłatą zobowiązań za dany środek trwały.

Przy zakupie środka trwałego lub wytworzenia go we własnym zakresie, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych, określając jego wartość początkową.

Przepisy przewidują, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne uważa się, w razie nabycia w drodze kupna, cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

Katalog wydatków związanych z zakupem środka trwałego ma charakter otwarty. W szczególności zawiera on koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Cena nabycia a VAT

Cenę nabycia należy pomniejszyć o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi on podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Różnice kursowe mają wpływ na wartość początkową

Wartość początkową środków trwałych i wartości materialnych i prawnych należy korygować o szeroko rozumiane różnice kursowe, związane z zapłatą zobowiązań za dany środek trwały lub wartość niematerialną i prawną.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe. Tytułem przykładu można wskazać pismo Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego, w piśmie z 27 września 2007 r., nr ŁUS-II-2-423/215/07/JB, w którym możemy przeczytać: w przypadku spłaty zobowiązań środkami walutowymi zgromadzonymi na własnym rachunku walutowym, oprócz różnic kursowych powstałych z tytułu pokrycia zobowiązań, mogą wystąpić różnice kursowe od własnych środków lub wartości pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym.

Ograniczeniem jest jedynie moment oddania środka trwałego lub wartości materialnej i prawnej do używania, po którym powstałe różnice kursowe nie wpłyną na jego wartość początkową.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
Rafał Styczyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30962 )
Array ( [docId] => 30962 )

Array ( [docId] => 30962 )