Sfinansowane przez szefa składki to przychód pracownika

Kategoria: PIT
Data: 19-02-2014 r.

Zapłacone w 2013 roku przez pracodawcę składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne w części, w której powinny być pokryte ze środków osób zatrudnionych, a które zostały uregulowane ze środków firmy stanowią dla zatrudnionych przychód. Powstały w ten sposób przychód trzeba ująć w PIT-11.  

Może się zdarzyć, że przedsiębiorstwo dokonało wypłat pracownikom kwot z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale od tych wypłat nie odprowadzało składek. W takich przypadkach, kontrola ZUS może wykazać, że składki opłacone przez płatnika w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników, a niezwrócone płatnikowi do końca 2013 r. będą przychodem osób ubezpieczonych ze stosunku pracy.

 

Przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego, zarówno pieniężna, jak i niepieniężna. Świadczenia pieniężne ponoszone za określone osoby należą do nieodpłatnych świadczeń. Przychodem ubezpieczonego (pracownika lub byłego pracownika) są składki uiszczone przez płatnika, które zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej powinien zapłacić ubezpieczony, i których w roku ich opłacenia ubezpieczony nie zwrócił płatnikowi składek.

PIT-11 do 28 lutego

W sytuacji gdy pracodawca ureguluje składki na ubezpieczenie za pracowników w tej części, w której powinny być pokryte z dochodu pracowników, to dla zatrudnionych jest to przychód ze stosunku pracy. Pracownicy otrzymają bowiem nieodpłatne świadczenie od szefa, gdyż zapłaci on z własnych środków składki (składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne), które powinny być finansowane ze środków pracowników. Tym samym przedsiębiorstwo wykona kosztem swego majątku zobowiązanie, które powinno być sfinansowane z majątku pracowników. Dodatkowo na płatniku będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki od tych przychodów, a także do wystawienia PIT-11 za rok podatkowy, w którym nastąpiła wpłata składek. Płatnik ma czas do końca lutego na przekazanie podatnikom i urzędowi skarbowemu imiennych informacji PIT-11.

Natomiast w przypadku byłych pracowników, którzy nie zwrócili płatnikowi zapłaconych za nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w roku podatkowym, w którym płatnik zapłacił za ubezpieczonego składkę, przychód byłego pracownika należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł.
Źródło: Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2013 r., nr IPTPB1/415-383/13-4/MAP

Piotr Kowalski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33945 )
Array ( [docId] => 33945 )