Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu

Kategoria: PIT
Data: 14-11-2012 r.

Limit wpłat na IKZE i jednocześnie odliczenia od dochodu w 2012 r. wynosi 4 030,80 zł. Warunkiem odliczenia od dochodu jest faktycznie dokonanie wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Od 2012 r. możemy odkładać dodatkowo na nowych Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, dalej IKZE.

Odliczeniu od dochodu za 2012 r. podlegają faktycznie wpłacone kwoty na IKZE. Ponadto w 2012 r. obowiązuje limit wpłat na IKZE, który wynosi 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli 4% x 100 770 zł = 4 030,80 zł. Odliczenia kwot wpłaconych na IKZE można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym, a więc odliczenie nie jest możliwe przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Korzystając z odliczenia od dochodu kwot wpłaconych na IKZE podatnicy mogą wykazać nadpłatę podatku dochodowego, która będzie podlegała zwrotowi. Nie oznacza to, że nadpłata w każdym przypadku będzie stała i wynosiła 4 030,80 zł x 18%.

Istotą omawianej ulgi podatkowej nie jest bowiem dokonanie zwrotu kwot wpłaconych na IKZE, a możliwość ich odliczenia od dochodu. Pamiętać należy, że kwoty te mogą również odliczać nie tylko podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy, ale również z działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i w sposób liniowy.

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 2b, ust. 6g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
  • art. 13a ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr 116, poz. 1205 ze zm.);
  • obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2010 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 99, poz. 1173);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz.U. nr 194, poz. 1288).

Autor: Jakub Rychlik

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30911 )
Array ( [docId] => 30911 )

Array ( [docId] => 30911 )