Wydatki na samochody pokazowe w kosztach firmy

Kategoria: PIT
Data: 04-12-2012 r.

Koszty eksploatacji samochodów osobowych, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych stanowią koszty podatkowe, ale tylko do określonego limitu. Do kosztów można zaliczyć także wydatkami związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Dla każdego samochodu osobowego - demonstracyjnego, ale przeznaczonego głównie do sprzedaży trzeba zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Koszty używania tego samochodu rozlicza się z uwzględnieniem limitu wynikającego z tej ewidencji.

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu.

Ograniczenie nie dotyczy samochodów w leasingu

Limit zaliczenia do kosztów nie dotyczy samochodów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, nie ma natomiast żadnych wyjątków dla samochodów osobowych używanych przez dealerów samochodowych jako samochody demonstracyjne przeznaczone do sprzedaży.

Ubezpieczenie komunikacyjne w kosztach

Wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym tzw. samochodów demonstracyjnych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to Minister Finansów (interpretacja ogólna z dnia 12 czerwca 2012 r., DD2/033/31/PMN/12/260).

Zauważyć jednakże należy, że nie można zaliczyć do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenia samochodu osobowego, w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie dotyczy składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, których wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust.1 pkt 46, ust. 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361) - updof.

Autor: Joanna Krawczyk

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30924 )
Array ( [docId] => 30924 )

Array ( [docId] => 30924 )