Wydatki na studia mogą być kosztem

Kategoria: PIT
Data: 04-12-2012 r.

Poniesienie wydatku na studia przedsiębiorcy w zakresie zarządzania biznesem pozostaje w związku ze źródłem przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Wydatki na studia związane z prowadzoną działalnością więc, mogą być kosztem podatkowym.

Wydatki na studia przedsiębiorcy na kierunku zarządzania biznesem mogą zostać uznane jako koszt podatkowy, gdyż pozostają w związku z źródłem przychodów, jakim jest działalność gospodarcza.

Kosztami są wydatki w celu osiągnięcia przychodów

Potwierdza to pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2011 r., nr IBPBI/1/415-949/11/WRz. Jego zdaniem to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Aby dany wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych muszą zaistnieć łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

 

Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania w trakcie studiów będzie miało niewątpliwy wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej doradztwa biznesowego.

Studia jako koszt firmy

Wydatki poniesione na studia doktoranckie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą m.in. w zakresie doradztwa biznesowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko prezentują organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji podatkowej z 23 kwietnia 2008 r., nr ILPB1/415-84/08-2/AG.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Autor: Jakub Rychlik

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30921 )
Array ( [docId] => 30921 )

Array ( [docId] => 30921 )