Wydatki z tytułu leasingu mogą być kosztem zawieszonej działalności

Kategoria: PIT
Data: 05-08-2013 r.

Ponoszone w okresie zawieszenia działalności gospodarczej koszty leasingu, rozpoczętego przed jej zawieszeniem, można uznać za koszty pośrednio ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, jak również przyczyniające się do zachowania źródła przychodów. Leasingowany samochód będzie bowiem wykorzystywany do prowadzenia działalności po jej odwieszeniu.

W tej sytuacji – zważywszy na brak przepisu wyłączającego możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów leasingu ponoszonych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – możliwe jest rozliczenie wydatków z nim związanych również w tym czasie.

Raty czynszu są kosztem podatkowym

Na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik zawiesił działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia działalności ponosił wydatki związane z leasingiem operacyjnym samochodu zgodnie z umową zawartą przed zawieszeniem działalności gospodarczej (raty czynszu). Wydatki te mogą być uwzględnione przy ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Należy je uznać za pośrednio związane z działalnością gospodarczą. (Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 grudnia 2009 r., IBPBI/1/415-1036/09/ZK).

 
Potwierdzenie, że czynsz może być kosztem uzyskania przychodów w trakcie zawieszenia, znajdziemy też w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2012 r., IPPB1/415-1082/11-4/EC.

Pamiętać należy, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów, o czym stanowi art. 14a ust. 3 ww. ustawy, natomiast zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Z powyższego wynika zatem, że przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Wydatki na nabycie paliwa nie zmniejszą przychodu

Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na nabycie paliwa oraz innych wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodu. Koszty takie nie stanowią bowiem ani kosztów ponoszonych w celu osiągnięcia przychodów, ani kosztów ponoszonych w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31045 )
Array ( [docId] => 31045 )