Zaliczkę PIT za grudzień 2012 r. należy wpłacić do 21 stycznia 2013 r.

Kategoria: PIT
Data: 02-01-2013 r.

Obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień 2012 r. nie powstanie, jeśli do 21 stycznia 2013 r. podatnik złoży zeznanie roczne i zapłaci podatek. W innym razie należy wpłacić zaliczkę za grudzień 2012 r. do 21 stycznia 2013 r., a zeznanie roczne PIT 36 L złożyć do 30 kwietnia 2013 r.

Obliczając zaliczki na podatek za listopad i grudzień 2012 r. należy stosować przepisy ustawy PIT w nowym brzmieniu.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy PIT, zaliczki miesięczne od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaś zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Oznacza to, że zaliczkę za grudzień 2012 r. należy obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę). Obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień 2012 r. nie powstanie, jeżeli podatnik przed upływem terminu do jej wpłaty (21 stycznia 2013 r.) złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku.

A zatem, jeśli do 21 stycznia 2013 r. nie zostanie złożone zeznanie podatkowe za 2012 r. i zapłacony podatek, to należy do tego dnia zapłacić zaliczkę za grudzień 2012 r. obliczoną według zasad ogólnych. Termin do złożenia zeznania rocznego (w tym PIT 36 L) nie uległ zmianie i upływa 30 kwietnia danego roku podatkowego (art. 45 ust. 1 i ust. 1a ustawy PIT). Do tego terminu trzeba więc złożyć roczne zeznanie podatkowe i zapłacić podatek.

 

Podstawa prawna:

  • art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Autor: Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30934 )
Array ( [docId] => 30934 )

Array ( [docId] => 30934 )