Zwrot pracownikowi za okulary

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-05-2012 r.

W określonych sytuacjach zaopatrzenie pracownika w okulary korekcyjne korzysta ze zwolnienia. Jednak przepisy nie regulują w jakiej formie powinno się ono odbyć, aby pracownik nie był obciążony kosztami ich zakupu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Tymi odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, w zakresie regulacji dotyczących okularów korygujących, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

Przepisy nie wskazują w jaki sposób zaopatrzenie pracownika w okulary powinno nastąpić, aby mogło korzystać ze zwolnienia. Jednak jak wynika z interpretacji Ministra Finansów z 16 marca 2011 r., nr DD3/033/3/CRS/11/95 może ono nastąpić dwojako:

 

  • poprzez otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korygujących wzrok,
  • poprzez dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą.W tym przypadku zasadne jest ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na omawiane okulary i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników. Należy mieć jednak na uwadze, że wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza.

W obydwu przypadkach można skorzystać ze zwolnienia.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30848 )
Array ( [docId] => 30848 )