Czynny żal uchroni spóźnialskich podatników przed grzywną

Data: 26-11-2012 r.

Skuteczne złożenie czynnego żalu sprawia, że sprawca nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Nie jest jednak zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jak i odsetek od zaległości podatkowych.

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Jest to, więc, poza dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności i odstąpieniem od wymierzenia kary, przewidziana przez ustawodawcę w KKS możliwość uniknięcia kary przez sprawcę.

Pisemnie lub ustnie do protokołu

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego może być złożone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Istotne jest, aby w przypadku zawiadomienia w formie ustnej został sporządzony protokół. Sam fakt poinformowania urzędnika o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie stanowi zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego w myśl art. 16 KKS.

Czynny żal może być nieskuteczny

Czynny żal jest bezskuteczny jest tylko jeśli został złożony w czasie gdy organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub też podjął czynności służbowe.

 

Przykładowo, jeśli podatnik nie rozliczył dochodów z tytułu najmu nieruchomości. W dniu 20 lutego br. złożył zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Jednakże w dniu 15 lutego br. urząd skarbowy otrzymał anonimowe zawiadomienie o tym fakcie. Z racji tego, że organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, czynny żal okazał się nieskuteczny i przeciwko podatnikowi wszczęto postępowanie karne skarbowe.

Wzór czynnego żalu


Czynny żal

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Na podstawie art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy składam zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego polegającego na niezłożeniu przeze mnie w terminie deklaracji podatkowej VAT 7 za miesiąc maj br. Obowiązek ten wypełniam z jednodniowym opóźnieniem, co wynika z faktu, iż w dniu 25 kwietnia br. byłem uczestnikiem kolizji drogowej, co uniemożliwiło mi terminowe złożenie deklaracji.

Jednocześnie informuję, że przy popełnianiu niniejszego czynu zabronionego nie współdziałałem z jakąkolwiek osobą trzecią.

Jan Kowalski

Podstawa prawna:

art. 16, art. 16a, art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, (Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

Autor: Anna Świerczyńska

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31105 )
Array ( [docId] => 31105 )

Array ( [docId] => 31105 )