PIT złożony po terminie

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 24-04-2012 r.

Dnia 30 kwietnia upływa termin na złożenie zeznania rocznego. Jednak jak co roku część podatników nie dostarczy swojego PIT-a w ustawowym terminie. Jednak należy zdawać sobie sprawę, iż niezłożenie zeznania powoduje negatywne konsekwencje finansowe.

Grzywna

Podatnik, który nie złożył w terminie zeznania podatkowego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Wymiar grzywny za wykroczenie skarbowe zawiera się w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks karny skarbowy stanowi inaczej.

Najczęściej jednak w takim przypadku urząd skarbowy karze podatnika mandatem karnym. Jego wysokość nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie kwoty 3000 zł.

Czynny żal

W sytuacji przekroczenia terminu do złożenia zaznania rocznego wskazane jest złożenie tzw. czynnego żalu. Jest on zawiadomieniem organów powołanych do ścigania o popełnieniu czynu podlegającego karze wraz z ujawnieniem istotnych okoliczności popełnienia czynu, w tym osób współdziałających w jego popełnieniu. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Czynny żal powinien więc zawierać informacje o fakcie niezłożenia deklaracji, wyjaśniać okoliczności i przyczyny niezłożenia deklaracji w terminie oraz być podpisany przez wszystkie osoby, które potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność za zbyt późne złożenie deklaracji i nieuiszczenie należnego podatku.

 

Podstawową zaletą czynnego żalu jest to, że zapewnia on możliwość rezygnacji z ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. W sytuacji gdy stwierdzamy, że w naszej działalności doszło do pewnych nieprawidłowości, które można zaklasyfikować jako czyny zabronione, dokonanie samooskarżenia (czynny żal) pozwoli nam uniknąć przykrych konsekwencji postępowania karnego skarbowego oraz kary, która byłaby konsekwencją takiego postępowania.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30847 )
Array ( [docId] => 30847 )

Array ( [docId] => 30847 )