Karne odsetki tylko przy niektórych korektach

Data: 23-12-2015 r.

Na niekorzyść podatników będą działać nowe regulacje wprowadzające od 1 stycznia 2016 r. podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej. Dotyczy ona niektórych błędów w rozliczeniach VAT oraz podatku akcyzowego.

Sankcyjna stawka odsetek za zwłokę stosowana będzie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

 

1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego;

2) korekty deklaracji:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu tej kontroli,
b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Przy czym w przypadku wspomnianych wcześniej korekt deklaracji (dokonanych w wyniku czynności sprawdzających lub złożonych m.in. po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej) ustawodawca dodatkowo wprowadził limit kwotowy, którego przekroczenie wywyła skutek, o którym mowa. W świetle art. 56b pkt 2 Ordynacji podatkowej podwyższoną „karną” stawkę stosuje się, jeżeli kwota zaległości (lub zawyżenia kwoty nadpłaty albo zwrotu podatku),:

● przekroczy 25% kwoty należnej i jednocześnie

● jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu (w 2016 r. pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia wynosi 9.250 zł).

Z tego wynika, że stosowanie podwyższonych odsetek podatkowych ustawodawca ograniczył jedynie do niektórych podatków i to pod warunkiem, że naruszenie przepisów miały poważniejszy charakter. Natomiast w razie wystąpienia niewielkich uszczupleń, w szczególności wynikających z nieumyślnych uchybień, oczywistych pomyłek czy błędów rachunkowych odsetki za zwłokę według stawki 150% nie będą naliczane. Co więcej, odnosić się one będą wyłącznie do tych zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38292 )
Array ( [docId] => 38292 )

Array ( [docId] => 38292 )