Karne odsetki tylko przy niektórych korektach

Data: 23-12-2015 r.

Na niekorzyść podatników będą działać nowe regulacje wprowadzające od 1 stycznia 2016 r. podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej. Dotyczy ona niektórych błędów w rozliczeniach VAT oraz podatku akcyzowego.

Sankcyjna stawka odsetek za zwłokę stosowana będzie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

 

1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego;

2) korekty deklaracji:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu tej kontroli,
b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Przy czym w przypadku wspomnianych wcześniej korekt deklaracji (dokonanych w wyniku czynności sprawdzających lub złożonych m.in. po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej) ustawodawca dodatkowo wprowadził limit kwotowy, którego przekroczenie wywyła skutek, o którym mowa. W świetle art. 56b pkt 2 Ordynacji podatkowej podwyższoną „karną” stawkę stosuje się, jeżeli kwota zaległości (lub zawyżenia kwoty nadpłaty albo zwrotu podatku),:

● przekroczy 25% kwoty należnej i jednocześnie

● jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu (w 2016 r. pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia wynosi 9.250 zł).

Z tego wynika, że stosowanie podwyższonych odsetek podatkowych ustawodawca ograniczył jedynie do niektórych podatków i to pod warunkiem, że naruszenie przepisów miały poważniejszy charakter. Natomiast w razie wystąpienia niewielkich uszczupleń, w szczególności wynikających z nieumyślnych uchybień, oczywistych pomyłek czy błędów rachunkowych odsetki za zwłokę według stawki 150% nie będą naliczane. Co więcej, odnosić się one będą wyłącznie do tych zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38292 )
Array ( [docId] => 38292 )

Array ( [docId] => 38292 )