Nagrodą za dobrowolne poprawienie deklaracji niższe odsetki za zwłokę

Data: 23-12-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady naliczania odsetek za zwlokę oraz a stawka obniżona wyniesie 50% stawki podstawowej.

Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów podatnicy mieli prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowej, w wysokości 75% stawki podstawowej pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wspomnianej korekty, zaległości podatkowej.

Możliwość zastosowania obniżonych, w porównaniu z ogólnie obowiązującymi odsetek za zwłokę ma zachęcać podatników do dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych i wykazywania należnych z tego tytułu danin w prawidłowej wysokości. Jednak jak pokazała praktyka, skuteczność tych zachęt w dotychczasowej postaci była ograniczona. Dlatego od 1 stycznia 2016 r. rozwiązania w tym zakresie funkcjonują na nieco zmienionych zasadach. Według ustawodawcy zmiany mają zwiększyć liczbę podatników dobrowolnie, i co ważne, na bieżąco ujawniających oraz spłacających swoje zaległości podatkowe.

Obniżona 50% stawka odsetek za zwłokę

W świetle aktualnego stanu prawnego podatnicy mogą korzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę, w wysokości 50% stawki podstawowej. Aby jednak tak się stało, muszą być łącznie spełnione określone w przepisach warunki. Mianowicie stawka odsetek za zwłokę wyniesie połowę podstawowej stawki, jeśli:

  • korekta deklaracji zostanie złożona nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu do jej złożenia;

  • zapłata zaległości podatkowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty (art. 56a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Co istotne, prawo do korzystania z obniżonych, 50% odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych mają nie tylko podatnicy, którzy w podanym wcześniej terminie zapłacą podatek, ale również ci, którzy swoje należności uregulują w inny sposób. Chodzi tutaj o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenie albo przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie art. 66 komentowanej ustawy. W tym celu taki podatnik powinien złożyć wniosek o zastosowania obniżonej stawki odsetek nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji (art. 56a § 2 Ordynacji podatkowej).

  • złożonych po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

  • dokonanych w wyniku czynności sprawdzających (art. 56a § 3 Ordynacji podatkowej).

Nowe regulacje są generalnie bardziej korzystne dla podatników od tych, które funkcjonowały w tym zakresie przed 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja wprowadziła bowiem jeszcze niższą stawkę obniżonych odsetek od tej, która obowiązywała wcześniej (tj. 50% zamiast 75%). Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać o tym, że dotyczy to jedynie tych podmiotów, które dostatecznie wcześniej zorientowały się, że popełniły błąd w swoich rozliczeniach i w miarę szybko go poprawiły w trybie przewidzianym przez przepisy. Natomiast podatnicy, którzy dokonali takiej korekty po upływie pół roku od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, odsetki od powstałej z tego tytułu zaległości będą musieli naliczyć już na ogólnych, mniej korzystnych zasadach (tj. według stawki podstawowej). Pod tym kątem wskazana zmiana jest niekorzystna dla podatników, ponieważ przed omawianą nowelizacją przepisy nie przewidywały takiego ograniczenia czasowego.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38291 )
Array ( [docId] => 38291 )

Array ( [docId] => 38291 )